Získanie osvedčenia o pôvode je teraz jednoduché a rýchle

QuickCert je najobľúbenejší webový program, ktorý na súčasnom európskom trhu existuje na osvedčovanie dokumentov pre vývozcov a špeditérske spoločnosti.

Prevádzkuje ho najväčší poskytovateľ konzulárnych služieb v Európe, spoločnosť Blair Consular Services Ltd. sídliaca v Londýne. QuickCert umožňuje žiadať o niektoré vývozné dokumenty cez web pomocou jednoduchých šablón, ktoré vyzerajú ako skutočné originálne formuláre. Po osvedčení dokumentu obchodnou a priemyselnou komorou si ho môžete o niekoľko minút pohodlne vytlačiť vo svojej kancelárii. A ak budete potrebovať aj jeho úradné overenie veľvyslanectvom, môžete nechať celý tento proces od jeho začiatku až do konca na spoločnosť Blair Consular Services Ltd., ktorá sa oň postará – je to len na vás.

A nemusíte mať z toho žiadne obavy, lebo táto služba je absolútne zabezpečená. Žiadny iný program na osvedčovanie dokumentov neponúka takúto mieru zabezpečenia. Pozrite si náš spôsob zabezpečenia tu.

  • hand.jpg
  • screen-shot-gallery.png
  • VerificationSample.png

O nás

Spoločnosť Blair Consular Services Ltd. je najstarší a najväčší poskytovateľ konzulárnych služieb v Európe. Má 3 pobočky v Spojenom kráľovstve a novú pobočku otvorenú vo Washingtone v USA. Okrem toho zabezpečuje niektorým spoločnostiam množstvo služieb aj na „vnútropodnikovej“ báze.

Naša spoločnosť bola založená v roku 1967 a v súčasnosti sa špecializuje na poskytovanie jedinečných riešení vývoznej dokumentácie pre širokú škálu domácich aj medzinárodných zákazníkov.

Naša činnosť bola spočiatku zameraná na poskytovanie efektívnych služieb úradného overovania a osvedčovania komerčných prepravných dokumentov pre letecké špeditérske spoločnosti na londýnskom letisku Heathrow.

V súčasnosti zamestnávame viac než 65 ľudí a v Spojenom kráľovstve disponujeme vlastným vozovým parkom pozostávajúcim z 15 kuriérskych vozidiel. Sme lídrom na európskom trhu, ktorý zákazníkom na celom svete poskytuje špecializované služby týkajúce sa vývozu.

Vãčší

Hlavná charakteristika

Jediná otestovaná a overená webová globálna platforma na osvedčovanie dokumentov. Viac než milión úspešne spracovaných žiadostí!

* Osvedčenia o pôvode EÚ, USA a arabských krajín.
* Úradné overovanie dokumentov.
* Globálna zákaznícka základňa.
* Služba založená na viac než 40-ročnej praxi v oblasti vývoznej dokumentácie.
* Dôkladne zabezpečená softvérová platforma, ktorá je v súlade so všetkými príslušnými predpismi.
* Najmodernejšia technológia.

Osvedčenie o pôvode – vysvetlenie

Čo je to osvedčenie o pôvode?

Osvedčenie o pôvode je dôležitý dokument používaný v medzinárodnom obchode, ktorý osvedčuje to, že tovar v určitej vývoznej zásielke bol vcelku získaný, vyprodukovaný, vyrobený alebo spracovaný v určitej krajine.

Osvedčenie o pôvode okrem toho predstavuje vyhlásenie vývozcu. Takmer každá krajina vo svete potrebuje vedieť pôvod dovážaného tovaru, aby mohla určiť aké clo treba zaň vymerať alebo aby vedela, či daný tovar vôbec možno legálne dovážať.

—————————————————————

Existujú dva hlavné druhy osvedčenia o pôvode:

Hlavný druh, ktorý vydávajú obchodné a priemyselné komory, je „osvedčenie o nepreferenčnom pôvode“, to je „bežné osvedčenie o pôvode“, ktoré osvedčuje to, že na krajinu pôvodu určitého tovaru sa nevzťahuje žiadne preferenčné zaobchádzanie.

Vãčší

Výhody využívania služby QuickCert

Jediná otestovaná a overená webová globálna platforma na osvedčovanie dokumentov. Viac než milión úspešne spracovaných žiadostí.

* Osvedčovanie dokumentov obchodnou a priemyselnou komorou a ich vracanie žiadateľom cez web v priebehu niekoľkých minút na rozdiel od niekoľkých dní.
* Tlač vo vlastnej kancelárii alebo prostredníctvom nejakej oprávnenej tretej strany.
* V prípade špeditérskych spoločností používanie jednej platformy na správu vývoznej dokumentácie pre viaceré pobočky.

Vãčší

Náš informačný kanál pre Twitter

© 2014 - 2020  Blair Consular.Services  autorské právo